| |

BONA Prime Classic kruntlakk vesilakile

Bona Prime Classic on ühekomponentne akrülaat veebaasiline kruntlakk, mis on mõeldud viimistlemata
puitpõrandate kruntimiseks enne töötlemist Bona veebaasiliste pinnalakkidga
 

  • Mõeldud kasutamiseks kõikide Bona veebaasiliste viimistlusvahenditega
  • Suur kuivainesisaldus NMP ja NEP vaba
  • Vähendab laudade’’külgliimimise’’ riski, sobib eriti hästi okaspuidust laudpõrandate ja põrandaküttega

lehtpuidust põrandate kruntimiseks.
Tehnilised andmed:
Viimistlusvahendi tüüp: Akrülaat-dispersioonil põhinev ühekomponentne veebaasiline kruntlakk
Kuivainete sisaldus: Ca 35%
VOC: 30g/l
Segu vahekord: Prime Classic on ühekomponentne toode – ei tohi lahjendada
Kuivamisaeg: 1-2 tundi, tingimustel kus olud on 20ºC/ 60%RH
Pealekandmisvahendid: Bona Roller või Bona lakiaplikaator või muu samaväärne tööriist
Kulu: 8-10m²/l (120-100g/m²) kühele kihile.
Ohutusalane teave: Klassifitseerimata
Säilivusaeg: Avamata originaalpakendis vähemalt 1 aasta, alates tootmiskuupäevast
Ladustamine/Transport: Temperatuuril +5ºC … +25ºC
Käitlemine: Jäätmete ja tühjade anumate käitlemine peaks olema kooskõlas kohaliku seadusandlusega.
Tühjad, puhtad anumad on ümbertöödeldavad.
Saadaval taarad 1L; 5L
* normaaltingimustel, 20°C/60%RH
 
Ettevalmistus
Veendu, et põrand oleks ruumi kliimaga aklimatiseerunud. Töödeldav pind peab olema lihvitud puhta puiduni.
Puit peab olema kuiv ja tolmuvaba. Pind ei tohi sisaldada vaha- ega õlijääke. Viimane lihvimine tuleb teha
Bona Scrad süsteemiga, Bona lihvvõrguga või 120 karedusega liivapaberiga. Parima tulemuse saab, kui
kasutada Bona Buffer või FlexiSand masinat.
Pealekandmine
Lase lakil ruumi temperatuuriga kohaneda. Optimaalsed tingimused pealekandmiseks: õhutemperatuur 18-
22ºC, suhteline õhuniiskus 40-60%. Enne tööle asumist raputa anumat põhjalikult, lase peale raputamist seista 3-5 minutit, et õhumullid eralduksid lakist ,laki anumast väljavalamisel kasuta  kaasas olevat filtrit.
Kruntlakki ei soovitata valada otse puidupinnale, kasutada tuleb kas Bona lakiboxi süsteemi või värvivanni.
Jaota kruntlakk ühtlaselt pinnale, vältides „loikude“ teket. Puit peab ühtlaselt läbi imbuma, et sellel ei tekiks
hiljem värvierinevusi. Suure imavusega puiduliikide või toodete puhul võib kruntlaki kulu suureneda.
Pealekandmisel kasuta „märja serva“ meetodi, et vältida ülekatteviirgude teket.
Peale kruntlaki kuivamist kanna kruntlaki pinnale väljavalitud Bona pinnalakk lase kuivada,
Märkus: Pealekandmisel ja kuivamisel ei tohi ruumi õhu- ja pinnatemperatuur ja kruntlaki temperatuur langeda alla +13ºC.
 
Töövahendite puhastamine: Lakist märjad töövahendid saab puhastada leige veega , kuivanud laki jäägid eemaldada
Atsetooniga.
Saadaval taarad  5L

Similar Posts