ÕLIVAHA – Õli ja vaha segu õlitatud puitpõrandate ja puitpindade kaitseks

 

Kirjeldus

ÕLIVAHA on männivaigu ja linaseemneõli baasil valmistatud looduslik puidukaitsevahend, mille hulka on lisatud erinevaid looduslikke vahasid.
Kasutusvaldkonnad
ÕLIVAHA on ettenähtud puit –ja parkettpõrandate viimistlemiseks sisetingimustes. ÕLIVAHAGA-ga on võimalik viimistleda normaalse ja suure käidavusega puitpõrandaid. Viimistlemine tugevdab puidu pinda ning pind muutub mustust ja vett hülgavaks. Samuti muutub igapäevane puitpõranda puhastamise lihtsamaks.
ÕLIVAHA sobib hästi palkmajade sisepindade, voodrilaudade ja erinevate puitpindade viimistlemiseks sisetingimustes.

Tingimused

Puidu pind ei tohi olla kaetud laki ega vahaga. Puidu töötlemisel ÕLIVAHAGA-ga peab õhu temperatuur olema üle +5 kraadi.

Eeltööd

Uued puitpinnad :

Töödeldav puidu pind tuleb puhastada tolmust ja lahtistest puiduosakestest. Viimane lihv on soovitatav teha lihvpaberi või lihvvõrguga K100 või K120.
 

Pealekandmine

Uued puit –ja parkettpõrandad
Enne kasutamist tuleb hoolikalt loksutada. ÕLIVAHA on kohe kasutusvalmis ja ei vaja lahjendamist. Õlivaha kantakse puidu pinnale kas pintsli, möhäärlabida või poleervildi abil. ÕLIVAHA kantakse puidu  pinnale ühtlaselt ja õhukese kihina. Põhimõte on selles, et õlivahas sisalduv õli imendub puidu pooridesse ning õlivahas sisalduv vaha jääb puidu pinnale tekitades pindmise kaitsekihi. Umbes 30 minuti pärast  vahakihi pealekandmist tuleb pinda ühtlustada valge poleervildiga ning seejärel üleliigne õlivaha eemaldada hästiimava poleerlapi abil. Suuremate pindade puhul kasutatakse ühtlustamiseks ja üleliigse õlivaha ärakorjamiseks ketasmasinat. Tugevama läike saamiseks on soovitatav ~8 tunni möödudes läigestada valge või spetsiaalse läigestus poleervildi abil.
Eelnevalt õlitatud puit –ja parkettpõrandad
Kui puitpõrand on eelnevalt õlitatud Pajutex –i PÕRANDAÕLIGA on soovitatav  ÕLIVAHA peale kanda paari ööpäeva möödudes. Selline ajavahemik annab õlitatud põrandale hea kuivamisaja ning tagab ideaalse tulemuse. ÕLIVAHA kantakse õlitatud puitpinnale valge poleervildi abil ning samaaegselt poleeritakse. Üleliigne õlivaha eemaldatkse poleerlapi abil.
Palk ja puitmajade sisepinnad
ÕLIVAHA kantakse palgile või voodrilauale pintsli abil ning ühtlustatakse vajadusel valge poleervildiga. Üleliigne õlivaha korjatakse ära poleerlapi abil.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid puhastatakse lakibensiini või tärpentiini abil kohe peale töö lõpetamist.

Kuivamisaeg

1-3 õõpäeva peale ÕLIVAHAGA töötlemist. Lõplik kuivamine saavutatakse ühe nädala möödudes.

Kulu

Eelnevalt õlitatud puitpinnad   50 – 60 m2 / 1L

Uued lihvitud puitpinnad         20 – 30 m2 / 1L

Ettevaatusabinõud

Pealekandmisel kanda esmaseid töökaitsevahendeid (kaitseriietus,kaitsekindad ja näokaitset).Vältida aine aurude sissehingamist ning aine kokkupuudet nahaga. Allaneelamise korral konsulteerida kohe arstiga. Kasutada hea ventilatsiooniga kohtades. Hoida purke lastele kättesaamatus kohas.

Isesüttimisoht ! Õlised tõõvahendid ( poleervildid, poleerlapid ja teised töövahendid ) võivad iseenesest süttida.

Õlised töövahendid tuleb asetada väljaspool hoonet asuvasse kinnisesse veega täidetud anumasse ning anum vastavalt ohutusreeglitele ära viia !

Pakend L (liitrit)
1,0
3,0

Similar Posts